160 Χρόνια Οίνο-Ποιεί, Οι πρώτες Οινοποιήσεις

160 Χρόνια Οίνο-Ποιεί, Οι πρώτες Οινοποιήσεις

1861-2021: 160 Χρόνια Οίνο-Ποιεί      Μέχρι το 1872 ο G.Clauss με συνοδοιπόρους το πρώτο οινοποιό Jacob Klipfel και το γεωπόνο Emil Werl, εφαρμόζουν τις τελευταίες εξελίξεις της αμπελουργίας παράγοντας το περίφημο MALVOISIE λευκό και κόκκινο, που παρέμεινε το κυριότερο κρασί για αρκετά χρόνια.      Το 1872 με την ίδρυση της ανωνύμου εταιρείας ΑΧΑΪΑ…