Ο θάνατος του Γουσταύου Κλάους

Στις 11 Σεπτεμβρίου 1908, η εφημερίδα  «Νεολόγος Πατρών» φιλοξενεί στην πρώτη της σελίδα την αναγγελία θανάτου του Γουσταύου Κλάους:

“ΘΑΝΑΤΟΣ ΓΟΥΣΤΑΥΟΥ ΚΛΑΟΥΣ
Μετά μεγάλης θλίψεως εκπληρούμεν το καθήκον της αναγγελίας του θανάτου του σεβαστού ιδρυτού και προϊσταμένου της ημετέρας Εταιρίας κ. ΓΟΥΣΤΑΥΟΥ ΚΛΑΟΥΣ παραδώσαντος το πνεύμα σήμερον την πρωίαν επί του ατμοπλοίου «Βαρώνος Μπεκ», και παρά τας ακτάς της προσφιλούς του Ελλάδος, εις ην κατήρχετο επστρέφων εκ Γερμανίας.
Τα της κηδείας θέλουσιν ορισθή αύριον Παρασκευήν.
ΠΑΤΡΑΙ 11 Σεπτεμβρίου 1908

Η ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΑΧΑΪΑ»

Είχε προηγηθεί, στα 1901,  η εκδημία της  πολυαγαπημένης του συζύγου Θωμαΐδας «εν Μονάχω όλως αιφνιδίως», ενώ το 1902 είχε πεθάνει ο στενός συνεργάτης του, Jacob Klipfel, του οποίου η βοήθεια, οι γνώσεις και οι ικανότητες συνέβαλαν ουσιαστικά στην πρόοδο της εταιρείας. Ο Βαυαρός ιδρυτής της «ΑΧΑΪΑ» μένει πλέον μόνος και, σύμφωνα πάντα με τον Νεολόγο, «μονήρης πάντοτε έκαμνεν εις τα πέριξ του λόφου της Οινοποιίας, τους περιπάτους του»…
Στις 11 Σεπτεμβρίου, κατά το ταξίδι επιστροφής του από Γερμανία, αφήνει την τελευταία του πνοή μέσα στο πλοίο «Βαρώνος Μπεκ», στα ανοιχτά της Κέρκυρας. Ήταν 83 ετών.

Όπως διαβάζουμε στον Νεολόγο:
«Εις Μόναχον είχε μεταβή προ δύο μηνών και επέστρεφεν ήδη εκείθεν υγιέστατος και ακμαιότατος επιβαίνων του Αυστριακού ατμοπλοίου του Λοϋδ «Βαρώνος Μπεκ». Αλλά κατά τον πλουν και ότε το ατμόπλοιον εισήρχετο εις τον λιμένα της Κερκύρας, προσεβλήθη εκ κεραυνοβόλου αποπληξίας και εξέπνευσεν υπό τον ουρανόν της γλυκείας δι’ αυτόν Ελλάδος.»…
Το πλοίο κατέπλευσε, τελικά, στο λιμάνι της Πάτρας, όπου «Ευθύς ανήλθεν επί του ατμοπλοίου ο Λιμενάρχης μετά του ιατρού του υγειονομείου, ο οποίος εβεβαίωσεν, ότι ο θάνατος του Κλάους επήλθεν εκ συγκοπής της καρδίας».

Εκπρόσωποι της γερμανικής παροικίας περίμεναν το «Βαρώνος Μπεκ» στο λιμάνι. Ανάμεσά τους ήταν ο επικεφαλής του Γερμανικού Προξενείου κ. Μύλλερ, ο κ. Ιωσήφ Ρίδελ, ο διευθυντής του λογιστηρίου της Οινοποιίας κ. Σπίτσερ, η κυρία Άννα Μακτ και ο κλειδούχος της Βασίλισσας κ. Μεσσάλας, που είχε παντρευτεί μία από τις αδελφές της Θωμαΐδας Καρπούνη-Κλάους.

Στην τελετή της κηδείας, είχαν συγκεντρωθεί στην οινοποιία οι κάτοικοι των γύρω χωριών, Σαραβαλίου και Βελιζίου αλλά και οι κάτοικοι της Gutland. Ο ιερέας κάποιου Αγγλικού θωρηκτού, βοηθούμενος υπό του Προξένου της Αγγλίας κ. Βουδ, έψαλε την νεκρώσιμη ακολουθία, ενώ ο εκ των διευθυντών της Οινοποιίας κ. Ριντλ εκφώνησε τον παρακάτω συγκινητικό λόγο:

«Ο αγαπητός ημών ιδρυτής του μεγάλου αυτού έργου δεν υπάρχει πλέον. Δεν θα τον ίδωμεν ποτέ. Το αθώον του μειδίαμα δεν θα το αντικρύση πλέον κανείς, ούτε ο υπάλληλος, ούτε ο εργάτης, δι’ ούς τόσον πατρικόν ενδιαφέρον εδείκνυε. Και ναι μεν έφυγεν εκ του μέσου ημών το σώμα του, αλλά το πνεύμα θα είνε παντού. Εδώ θα περιτριγυρίζη, θα εποπτεύη και θα μας ενισχύη όλους εις το να συνεχίσωμεν το έργον του. Η εικών του Γουσταύου Κλάους είνε εις όλα εντετυπωμένη και θα μειδιά, όταν βλέπη, ότι εκείνο το οποίον μας αφήκεν ως κληρονομίαν, προσπαθούμεν ημείς να συγκρατήσωμεν και να αναπτύξωμεν. Ας συνασπισθώμεν και ας εργασθώμεν παραδειγματιζόμενοι από τον μέγαν αυτόν εργάτην, του οποίου την απώλειαν θα θρηνώμεν επί πολύ.»

Ο φιλέλλην, ευαίσθητος, ρομαντικός και εξαιρετικός επιχειρηματίας, ενταφιάστηκε στην Gutland, κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Θωμά, στο μέρος που ο ίδιος είχε διαλέξει και ετοιμάσει. Πάνω στον τάφο υπάρχει το επίγραμμα:

HIER RUHT DER SCHOEPFER DIESER COLONIE GUSTAV CLAUSS GEB. 12 AUGUST 1825 GEST. 24 SEPTEMBER 1908

(Εδώ αναπαύεται ο ιδρυτής αυτής της αποικίας Gustav Clauss γεν. 12 Αὐγούστου 1825 πεθ. 24 Σεπτεμβρίου 1908)

Και, στη συνέχεια, το έμμετρο:

OH LIEB SO LANG DU LIEBEN KANNST
OH LIEB SO LANG DU LIEBEN MAGST
ES KOMMT DIE ZEIT ES KOMMT DIE ZEIT
WO DU AN GRAEBERN STEHST UND KLAGST
(Ώ, αγάπα όσο περισσότερο μπορείς
ώ, αγάπα όσο περισσότερο επιθυμείς
θα έλθειο καιρός, θαέ ο καιρὸς
που μπροστά στα μνήματα θα σταθείς
και θα θρηνείς).

Το ταφικό αυτό επίγραμμα, είναι η πρώτη στροφή από ένα ποίημα του Γερμανού ανατρεπτικού ποιητή Ferdinand Freiligrath, που είχε μελοποιήσει στα 1845 ο παλαιός γνώριμος της Οινοποιίας του Κλάους, Franz  Liszt, και το είχε εντάξει στο έργο του «τα όνειρα της αγάπης».

Μπορείτε να διαβάσετε το αντίστοιχο κειμενο στην Εφημερίδα “Νεολόγος Πατρών” (13/09/1908) σε μορφή .pdf πατώντας στο επόμενο εικονίδιο:

Συνεχίζεται…

Ακολουθήστε μας: 
facebook instagram twitter youtube