Επικοινωνία

Επικοινωνία

Διεύθυνση : Πετρωτό Πατρών, 26500, Πάτρα

Ωράριο  Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης: 09.00 – 17.00

Τηλέφωνο: 2610 522812 – 2610 527089 

E-mail: 1861cwc@clauss.gr


Φόρμα Επικοινωνίας

Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι ρητά και ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συμπλήρωσα στην παρούσα φόρμα επικοινωνίας