Συχνές ερωτήσεις

c Expand All C Collapse All

Στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζεται πάντα το εικονίδιο που μας παρέχει πρόσβαση στα απαραίτητα εργαλεία εξασφάλισης της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.

Εικόνα 1: Εικονίδιο εργαλειοθήκης εξασφάλισης προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία

Όταν πατήσουμε πάνω στο εικονίδιο η εργαλειοθήκη αναπτύσσεται σε πλήρες μέγεθος, και είναι πλέον ορατές όλες οι διαθέσιμες επιλογές, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.

Εικόνα 2. Πλήρης ανάπτυξη της εργαλειοθήκης

Επιλέγοντας την Αύξηση κειμένου (η επιλογή εμφανίζεται στην Εικόνα 3), έχουμε τη δυνατότητα να αυξήσουμε το μέγεθος του κειμένου σε όλη την ιστοσελίδα όσες φορές χρειαζόμαστε, ώστε να είναι πιο ευδιάκριτοι οι χαρακτήρες.

Εικόνα 3. Επιλογή αύξησης κειμένου

Επιλέγοντας την Μείωση κειμένου (η επιλογή εμφανίζεται στην Εικόνα 4), έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε το μέγεθος του κειμένου σε όλη την ιστοσελίδα όσες φορές χρειαζόμαστε, για να επανέλθει στο επιθυμητό μέγεθος.

Εικόνα 4. Επιλογή μείωσης κειμένου

Επιλέγοντας τη Κλίμακα Γκρι (η επιλογή εμφανίζεται στην Εικόνα 5), μπορούμε να τροποποιήσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, έτσι ώστε να μην εμφανίζεται με χρώμα, αλλά σε αποχρώσεις του γκρι.

Εικόνα 5. Επιλογή αλλαγής χρωμάτων σε κλίμακα του γκρι

Επιλέγοντας την Υψηλή Αντίθεση (η επιλογή εμφανίζεται στην Εικόνα 6), μπορούμε να τροποποιήσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, έτσι ώστε το περιεχόμενο να εμφανίζεται με υψηλές αντιθέσεις στο χρωματικό προφίλ.

Εικόνα 6. Επιλογή αλλαγής χρωμάτων σε χρώματα υψηλής αντίθεσης

Επιλέγοντας την Αρνητική Αντίθεση (η επιλογή εμφανίζεται στην Εικόνα 7), μπορούμε να τροποποιήσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, έτσι ώστε το περιεχόμενο να εμφανίζεται με αρνητικές αντιθέσεις στο χρωματικό προφίλ.

Εικόνα 7. Επιλογή αλλαγής χρωμάτων σε χρώματα αρνητικής αντίθεσης

Επιλέγοντας το Ανοιχτόχρωμο Φόντο (η επιλογή εμφανίζεται στην Εικόνα 8), μπορούμε να τροποποιήσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, έτσι ώστε το φόντο να είναι ανοιχτόχρωμο, και το κείμενο πιο ευανάγνωστο.

Εικόνα 8. Επιλογής αλλαγής φόντου σε ανοιχτόχρωμο φόντο

Επιλέγοντας τις Υπογραμμίσεις συνδέσμων (η επιλογή εμφανίζεται στην Εικόνα 9), μπορούμε να τροποποιήσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, έτσι ώστε οι ενεργοί σύνδεσμοι να εμφανίζονται με υπογράμμιση.

Εικόνα 9. Επιλογής υπογράμμισης συνδέσμου

Επιλέγοντας την Αναγνώσιμη γραμματοσειρά (η επιλογή εμφανίζεται στην Εικόνα 10), μπορούμε να τροποποιήσουμε τις γραμματοσειρές που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα, έτσι ώστε να ομοιόμορφες και περισσότερο αναγνώσιμες.

Εικόνα 10. Επιλογής αλλαγής γραμματοσειράς σε αναγνώσιμη

Επιλέγοντας την Επαναφορά (η επιλογή εμφανίζεται στην Εικόνα 11), μπορούμε να αναιρέσουμε όλες τις επιλογές που έχουμε ήδη ενεργοποιήσει, επαναφέροντας την εμφάνιση της ιστοσελίδας στην αρχική της κατάσταση.

Εικόνα 11. Επαναφορά όλων επιλογών στην αρχική κατάσταση

Στo cavaclauss.gr μπορείτε να επιλέξετε από 3 διαφορετικά είδη κρατήσεων.

  • Κανονική επίσκεψη  που αφορά 1 άτομο ή γκρουπ έως 10 ατόμων: η τιμή ανά άτομο είναι 18 ευρώ και περιλαμβάνει γευσιγνωσία 4 ποτήριων κρασιών (από συγκεκριμένη λίστα που θα επιλέξουν οι ενδιαφερόμενοι στη φόρμα κράτησης)  καθώς και ξενάγηση σε συγκεκριμένους χώρους του Οινόκαστρου της Achaia Clauss (από συγκεκριμένη λίστα που θα επιλέξουν οι ενδιαφερόμενοι στη φόρμα κράτησης).
  • Οινολογική  επίσκεψη που αφορά 1 άτομο ή γκρουπ έως 10 ατόμων: η τιμή ανά άτομο είναι 32 ευρώ και περιλαμβάνει γευσιγνωσία 4 ποτήριων κρασιών (από συγκεκριμένη λίστα που θα επιλέξουν οι ενδιαφερόμενοι στη φόρμα κράτησης)  καθώς και ξενάγηση σε συγκεκριμένους χώρους του Οινόκαστρου της Achaia Clauss (από συγκεκριμένη λίστα που θα επιλέξουν οι ενδιαφερόμενοι στη φόρμα κράτησης).
  • Επίσκεψη σχολείων που αφορά επίσκεψη για σχολεία:  δωρεάν.

Για παιδιά κάτω των 18 χρονων, δεν υπάρχει κάποια οικονομική επιβάρυνση, αλλά είναι απαραίτητη η συνοδεία απο γονέα ή κηδεμόνα.


Κράτηση για κανονική / οινολογική επίσκεψη

Βήμα 1

Στη φόρμα κρατήσεων αρχικά επιλέγουμε τον  αριθμό των ατόμων – ανάλογα με τη περίπτωση εμφανίζεται και η τιμή ανά άτομο (εικόνα 1).

Εικόνα 1. Επιλογή αριθμού ατόμων

Βήμα 2

Επιλέγουμε την ημερομηνία που θέλουμε να κάνουμε κράτηση (εικόνα 2).

Εικόνα 2. Επιλογή ημερομηνίας

Βήμα 3

Επιλέγουμε την ωρα που θέλουμε να κάνουμε κράτηση από τις διαθέσιμες χρονικές περιόδους (εικόνα 3).

Εικόνα 3. Επιλογή ωρας

Βήμα 4

Επιλέγουμε τους επισκέψιμους χώρους για τη ξενάγηση ανάλογα με το είδος της επίσκεψης (στην εικόνα 4 εμφανίζονται ενδεικτικά οι επισκέψιμοι χώροι για τη κανονική επίσκεψη)
Το συγκεκριμένο πεδίο είναι Υποχρεωτικής συμπλήρωσης.

Εικόνα 4. Επιλογή διαθέσιμων χώρων για ξενάγηση ανάλογα με το είδος της επίσκεψης – ενδεικτικά εμφανίζονται οι επισκέψιμοι  χώροι για τη κανονική επίσκεψη

Βήμα 5

Επιλέγουμε 4 κρασιά για τη γευσιγνωσία ανάλογα με το είδος της επίσκεψης (στην εικόνα 5 εμφανίζεται  ενδεικτικά η λίστα κρασιών για τη κανονική επίσκεψη, και η λίστα των κρασιών αλλάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα)
Το συγκεκριμένο πεδίο είναι Υποχρεωτικής συμπλήρωσης.

Εικόνα 5. Επιλογή 4 κρασιών για τη γευσιγνωσία ανάλογα με το είδος της επίσκεψης – ενδεικτικά εμφανίζεται η λίστα κρασιών για τη κανονική επίσκεψη

Βήμα 6.

Συμπληρώνουμε τον αριθμό ατόμων ξανά (για επιβεβαίωση), καθώς και το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο επικοινωνίας μας  (εικόνα 6).
Τα συγκεκριμένα πεδία είναι Υποχρεωτικής συμπλήρωσης.

Εικόνα 6. Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας

Εφόσον έχουμε ολοκλήρώσει τα 6 βήματα που περιγράφονται παραπάνω, και δεν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα λάθους, το σύστημα κρατήσεων θα προχωρήσει στον υπολογισμό της τελικής τιμής της κράτησης μας και θα μας την εμφανίζει στο κάτω μέρος της φόρμας, ανάλογα με τα άτομα που έχουμε εισάγει στο Βήμα 1 και θα ενεργοποιηθεί το κουμπί ΑΓΟΡΑ  (εικόνα 7)

Εικόνα 7. Υπολογισμός τιμής κράτησης – το συγκεκριμένο παράδειγμα αφορά κράτηση για 1 άτομο στη κατηγορία κανονικής επίσκεψης

Ολοκλήρωση κράτησης

Πλέον αφού πατήσουμε το κουμπί ΑΓΟΡΑ η κράτηση θα μπει στο ηλεκτρονικό καλάθι του cavaclauss.gr και μπορούμε να προχωρήσουμε στο ΤΑΜΕΙΟ για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία.