Η πολυεθνική Κοινότητα της Αχαία Clauss

Η πολυεθνική Κοινότητα της Αχαία Clauss

1861-2021: Η πολυεθνική Κοινότητα της Αχαία Clauss      Ο Gustav Clauss επέλεξε συνεργάτες που εγκατέστησε μαζί με τις οικογένειες τους στο κτήμα της Gutland. Η πολυεθνική κοινότητα αποτελείτο από Μαλτέζους καλούς τεχνίτες στο ξύλο, την πέτρα και το μέταλλο, Ιταλούς βαρελοποιούς, Βαυαρούς στα διοικητικά, αλλά Βαυαρός ήταν και ο πρώτος οινολόγος του κτήματος, ο Ιάκωβος Κλιπφελ, και Έλληνες.…