Πως εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία στην ιστοσελίδα μας

Στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζεται πάντα το εικονίδιο που μας παρέχει πρόσβαση στα απαραίτητα εργαλεία εξασφάλισης της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.

Εικόνα 1: Εικονίδιο εργαλειοθήκης εξασφάλισης προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία

Όταν πατήσουμε πάνω στο εικονίδιο η εργαλειοθήκη αναπτύσσεται σε πλήρες μέγεθος, και είναι πλέον ορατές όλες οι διαθέσιμες επιλογές, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.

Εικόνα 2. Πλήρης ανάπτυξη της εργαλειοθήκης

Όταν πατήσουμε πάνω στο εικονίδιο η εργαλειοθήκη αναπτύσσεται σε πλήρες μέγεθος, και είναι πλέον ορατές όλες οι διαθέσιμες επιλογές, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.

Εικόνα 3. Επιλογή αύξησης κειμένου

Επιλέγοντας την Αύξηση κειμένου (η επιλογή εμφανίζεται στην Εικόνα 3), έχουμε τη δυνατότητα να αυξήσουμε το μέγεθος του κειμένου σε όλη την ιστοσελίδα όσες φορές χρειαζόμαστε, ώστε να είναι πιο ευδιάκριτοι οι χαρακτήρες.

Εικόνα 4. Επιλογή μείωσης κειμένου

Επιλέγοντας την Μείωση κειμένου (η επιλογή εμφανίζεται στην Εικόνα 4), έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε το μέγεθος του κειμένου σε όλη την ιστοσελίδα όσες φορές χρειαζόμαστε, για να επανέλθει στο επιθυμητό μέγεθος.

Εικόνα 5. Επιλογή αλλαγής χρωμάτων σε κλίμακα του γκρι

Επιλέγοντας τη Κλίμακα Γκρι (η επιλογή εμφανίζεται στην Εικόνα 5), μπορούμε να τροποποιήσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, έτσι ώστε να μην εμφανίζεται με χρώμα, αλλά σε αποχρώσεις του γκρι.

Εικόνα 6. Επιλογή αλλαγής χρωμάτων σε χρώματα υψηλής αντίθεσης

Επιλέγοντας την Υψηλή Αντίθεση (η επιλογή εμφανίζεται στην Εικόνα 6), μπορούμε να τροποποιήσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, έτσι ώστε το περιεχόμενο να εμφανίζεται με υψηλές αντιθέσεις στο χρωματικό προφίλ.

Εικόνα 7. Επιλογή αλλαγής χρωμάτων σε χρώματα αρνητικής αντίθεσης

Επιλέγοντας την Αρνητική Αντίθεση (η επιλογή εμφανίζεται στην Εικόνα 7), μπορούμε να τροποποιήσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, έτσι ώστε το περιεχόμενο να εμφανίζεται με αρνητικές αντιθέσεις στο χρωματικό προφίλ.

Εικόνα 8. Επιλογής αλλαγής φόντου σε ανοιχτόχρωμο φόντο

Επιλέγοντας το Ανοιχτόχρωμο Φόντο (η επιλογή εμφανίζεται στην Εικόνα 8), μπορούμε να τροποποιήσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, έτσι ώστε το φόντο να είναι ανοιχτόχρωμο, και το κείμενο πιο ευανάγνωστο.

Εικόνα 9. Επιλογής υπογράμμισης συνδέσμου

Επιλέγοντας τις Υπογραμμίσεις συνδέσμων (η επιλογή εμφανίζεται στην Εικόνα 9), μπορούμε να τροποποιήσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, έτσι ώστε οι ενεργοί σύνδεσμοι να εμφανίζονται με υπογράμμιση.

Εικόνα 10. Επιλογής αλλαγής γραμματοσειράς σε αναγνώσιμη

Επιλέγοντας την Αναγνώσιμη γραμματοσειρά (η επιλογή εμφανίζεται στην Εικόνα 10), μπορούμε να τροποποιήσουμε τις γραμματοσειρές που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα, έτσι ώστε να ομοιόμορφες και περισσότερο αναγνώσιμες.

Εικόνα 11. Επαναφορά όλων επιλογών στην αρχική κατάσταση

Επιλέγοντας την Επαναφορά (η επιλογή εμφανίζεται στην Εικόνα 11), μπορούμε να αναιρέσουμε όλες τις επιλογές που έχουμε ήδη ενεργοποιήσει, επαναφέροντας την εμφάνιση της ιστοσελίδας στην αρχική της κατάσταση.